Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 01/UR/SF/2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 01/UR/SF/2012

Świadczenie usług telefoni komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komurkowych na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej.

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 01/UR/SF/2012