Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa energii elektrycznej 1/UR/OA/15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa energii elektrycznej" 1/UR/OA/15 dot. postępowania o udzielenie zamównienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa energii elektrycznej 1/UR/OA/15