Transition Facility 2006

Projekt Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.

 • Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 • Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.
 1. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych
  • Wybrane akty prawne I
  • Wybrane akty prawne II
  • ETS Lugano - Bruksela
  • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a
  • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b
  • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c
  • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d
  • Komunikat prasowy nr 15.07
  • Komunikat prasowy nr 52.06
  • Wersja skonsolidowana 805/2004
 2. Współpraca sądowa w sprawach karnych
  • Ustawa KPK
  • Wyciąg z KPK
  • Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
  • Zaświadczenie

Rejestr zmian dla: Transition Facility 2006

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
Sławomir Górny - Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Krzysztof Tokaj - Informatyk
Dokument z dnia:
2009-12-30
Publikacja w dniu:
2009-12-30
Opis zmiany:
b/d