BIP - Sąd Apelacyjny

Konta bankowe

Koszty sądowe, grzywny, wypisy z ksiąg wieczystych oraz wpisy w sprawach należy uiszczać na konto:
NBP Oddział Łódź
17 1010 1371 0040 1122 3100 0000

 

Od 1 stycznia 2015 ulega zmianie nr konta do wpłat depozytów!!!

Wpłaty depozytów należy uiszczać na konto wyłącznie w walucie PLN:
BGK Oddział Łódź
29 1130 1017 0021 1001 4690 0004

Depozyty w innej walucie proszę dzwonić 43 824-18-00 

 

Wpłaty gotówkowe depozytów należy dokonywać przelewem w dowolnym oddziale banku PEKAO SA (bez pobierania prowizji od wpłat) na rachunek:
05 1240 6957 0111 0000 0000 1034
na dowodzie wpłaty w polu tytułem należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę sprawy.

 

Wpłaty sum na zlecenie należy uiszczać na konto:
NBP Odział w Łódź
54 1010 1371 0040 1113 9800 0000

Licznik odwiedzin: 2180723