Status prawny

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sąd działa na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070)
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 52, poz. 271).

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych - (Dz.U. Nr 38, poz. 249).

Rejestr zmian dla: Status prawny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
Jerzy Gauza - Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-12-15
Publikacja w dniu:
2008-12-15
Opis zmiany:
b/d