Status prawny

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Sąd działa na podstawie przepisów:

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 23).
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407, ze zm.).

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316).