Poniedziałek, 20 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2180780 razy |

BIP

Status prawny

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070)

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 52, poz. 271).

 

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych - (Dz.U. Nr 38, poz. 249).

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu