Poniedziałek, 20 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2180760 razy |

BIP

Przedmiot działalności

Do zakresu właściwości funkcjonalnej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli należy rozpoznawanie w I instancji spraw:


- z zakresu prawa cywilnego przez I Wydział Cywilny
- zakresu prawa karnego przez II Wydział Karny
- z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
- z zakresu prawa pracy przez IV Wydział Pracy,
- prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych
- wykonywanie zadań zleconych w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu