Przedmiot działalności

Do zakresu właściwości funkcjonalnej Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli należy rozpoznawanie w I instancji spraw:

  • z zakresu prawa cywilnego przez I Wydział Cywilny
  • zakresu prawa karnego przez II Wydział Karny
  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
  • z zakresu prawa pracy przez IV Wydział Pracy,
  • prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego przez V Wydział Ksiąg Wieczystych
  • wykonywanie zadań zleconych w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Rejestr zmian dla: Przedmiot działalności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
Jerzy Gauza - Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Krzysztof Tokaj - Informatyk
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d