PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Pliki do pobrania:

 

 Baza instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych (xls)

 

 Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2017 roku (xls)

 

 Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych 2017 (xls)

 

Rejest placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017 (pdf)