Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Został powołany z dniem 1 listopada 1984r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1984r. (Dz.U.Nr 52 poz.271 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości), oraz działa w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997r. -Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ustawę z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070, z późn. zm).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z dnia 2 marca 2007r.).
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. - w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz.22 z póź. zm.)
  • Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (dz.U.Nr 249, poz.2104).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
Sławomir Górny - Prezes Sądu Rejonowego
Opublikował:
Krzysztof Tokaj - Informatyk
Dokument z dnia:
2009-10-21
Publikacja w dniu:
2009-10-21
Opis zmiany:
b/d