Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

  • Szczegółowe informacje nt. mediacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości .
  • Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.
  • Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.
  • Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Lista instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu.

Rejestr zmian dla: Mediacje