Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Szczegółowe informacje nt. mediacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

W roku 2018 Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 18.10.2018 r , natomiast Tydzień Mediacji przypada 15 - 19.10.2018 r.

 

Film Przygotowany przez "Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwerytetu Warszawskiego" -  "Wiedza na temat mediacji"