Jawny Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Jawny Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Jawny Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli