Informacje podmiotowe

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj!
Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Może to być przede wszystkim:

  • informacja prawna,
  • pomoc psychologiczna,
  • pokrycie kosztów rehabiltacji,
  • pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z dantmi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości: