Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisu art. 43 § 10 ustawy z dnia 10 czerwca

1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665) oraz rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz

Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760)

SUBVENIO, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej świadczy pomoc

osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym jak również udziela

pomocy psychologicznej świadkom i osobom im najbliższym o której mowa w § 36 oraz § 37

rozporządzenia.

W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy zadania z Funduszu

Sprawiedliwości w trzech Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

zlokalizowanych w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52,

,. w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej 39

oraz w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 10/12 (w budynku Centrum Promocji i Kultury w

Brzezinach). Pracujemy od poniedziałku do soboty.

Godzinę wizyty ustalamy telefonicznie pod numerem 514 025 546.

Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców województwa łódzkiego i obejmuje:

- udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie mediacji dla osób pokrzywdzonych

przestępstwem i ich najbliższych,

- pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w

wystarczającym stopniu językiem polskim,

- pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej oraz pomocy psyczologicznej,

- udzielenie pomocy psychologicznej,

- pokrywanie kosztów żłobka lub przedszkola przy braku alimentacji,

- możliwość dopłaty do kursów zawodowych,

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania osoby pokrzywdzonej przestępstwem,

- czasowe wsparcie finansowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem, gdy trudna sytuacja materialno-bytowa wynika z przestępstwa.