Elektroniczna Księga Wieczysta

Przeglądanie Elektronicznej Księgi Wieczystej

  1. Aby przglądać Elektroniczną księgę wieczystą należy posiadać elektroniczny numer ksiegi oraz kliknąć link Elektroczna Księga Wieczysta.
  2. W puste pola wpisujemy nr ksiegi wieczystej oraz przepisujemy kod zabezpieczający z obrazka.
  3. Następnie naciskamy przycisk "Szukaj".
  4. Po znalezieniu księgi wybieramy: "Przeglądanie aktualnej treści KW" lub "Przeglądanie zupełnej treści KW".

Skład Księgi Wieczystej

Każda Księga składa się z Okładki i czterech działów. Przeglądanie polega na przeglądaniu odpowiednich działów księgi wieczystej wymienionych poniżej:

  • OKŁADKA
  • DZIAŁ I-O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI"
  • DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ"
  • DZIAŁ II - "WŁASNOŚĆ"
  • DZIAŁ III - "PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA"
  • DZIAŁ IV - "HIPOTEKA"