Czwartek, 23 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2182330 razy |

BIP

Statystyka sądowa

Statystyka sądowa

Rok 2016


  • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1
  • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5
  • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w I instancji według właściwości rzeczowej MS-S6
  • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10
  • Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych MS-S11/12
  • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16/18
  • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40
  • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20KW 
  • Sprawozdanie z czynności komornika MS-Kom23
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu