Czwartek, 23 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 10.11.2017 | serwis wyświetlono 2182335 razy |

BIP

AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert

z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138 g, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) pn.: "Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli"

 

Informacja

 

 

 

 

Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

 

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-26 lutego 2017 r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz umożliwienie skorzystania tym osobom z bezpłatnej informacji prawnej i bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

W Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w dniach 23-24.02.2017 r. dyżury będą pełnili asystenci sędziów w godzinach 10.00-12.00 wg następującego harmonogramu:

 

 23.02.2017r.      – Pan Mateusz Głuszczyński

                               Pokój nr 46

                tel: 43/824 18 60

                               

24.02.2017r.       - Pan Piotr Grzech

                               Pokój nr 15

                               tel.: 43/824 18 71

 

 

 

 

Lista Mediatorów Gospodarczych

 

 

Informacja dotycząca podziału środków na podwyżki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada w dniu 20 października 2016 roku, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17 - 22 października 2016 roku, a oba projekty będą przebiegały pod hasłem "Masz prawo do mediacji".

Więcej informaci na ten tema znajdą Państwo na stronie www.ms.gov.pl

 

 

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
22 - 27 LUTEGO 2016

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-27 lutego 2016 r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz umożliwienie skorzystania tym osobom z bezpłatnej informacji prawnej i bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00 w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz w podmiotach, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Bazę danych Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ich filii i punktów udzielających pomocy znajdą Państwo klikając TUTAJ.

W obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik  Praw Dziecka, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej oraz Krajowa Rada Komornicza. Więcej informacji w zakresie powyższej tematyki można uzyskać na stronach www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w dniach 22-27.02.2015 r. dyżury będą pełnili kuratorzy zawodowi w godzinach 7.30-15.30 oraz 27.02.2015 r. w godzinach 7.30-11.30 wg następującego harmonogramu: Harmonogram

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu